[iş] Dəyər ilə qiymət arasındakı fərq nədir?


cavab 1:

İqtisadi vahidlərdə qiymət bir şey tələb olunan şeydir; adətən soruşma qiyməti deyilir. Mal satıldıqda, alıcının ödədiyi iqtisadi vahidlər satış qiyməti olur.

İqtisadi vahidlərdə ifadə olunan qiymət qiymətlə az əlaqəli ola bilər. Dəyər ümumiyyətlə məlumatlı alıcıların və satıcıların heç biri qeyri-adi alqı-satqı təzyiqinə məruz qalmayan və vaxtında bir əməliyyatı razılaşdıran və başa çatdıran orta iqtisadi qiymət (və ya diapazon) kimi müəyyən edilir.

Qiymət və dəyər çox vaxt aydın fərqli şeylərdir. Məsələn, nadir bir şüşə fransız şərabı bir neçə il əvvəl hərraca çıxarıldı və şərab kolleksiyaçısı tərəfindən mükafat pulu 5000 dollara alındı. Qısa müddət sonra o, eyni açılmış şərabın başqa bir şüşəsini Fransanın 3 ulduzlu restoranında 250 dollara tapdı və aldı.