Vəziyyət və ssenari arasındakı fərqə misal gətirə bilərsiniz?


cavab 1:

Fərq gərginliyə aiddir - bir vəziyyət indiki ilə əlaqəli və bir ssenari gələcəyə proqnozdur. Vəziyyətlərdə mümkün dəyişikliklərdən asılı olaraq birdən çox ssenari ola bilər, ancaq yalnız bir mövcud vəziyyət ola bilər. Məsələn, kimsə sahil yaxınlığında yaşaya bilər. Onların mövcud vəziyyəti dəniz səviyyəsindən bir metr yüksəklikdə yaşamalarıdır, lakin dəniz səviyyəsinin yüksəlməsinin mümkün bir ssenarisi altında 100 il ərzində su altında qala bilər.