İngilis (Dil): Nümunə ilə illüstrasiya arasındakı fərq nədir?


cavab 1:

'Nümunə' daha ümumi bir məna daşıyır və əsasən şifahi olur və 'Illustration' nümunəni göstərmək (göstərmək) üçün bir hərəkət və ya bir həqiqətdir.

C: kinetik enerji nədir? Bəzi misallar verə bilərsinizmi? B: Bədənin hərəkətinə görə verdiyi enerjiyə kinetik enerji deyilir. Məsələn, hərəkət edən bir avtomobil, yuvarlanan bir top A: Bunu misal çəkə bilərsinizmi? "B" bir top istifadə edir və onu illüstrasiya üçün yuvarlayır.

Ümid edirəm bu kömək edir!