java bir sürücü sinfi necə ediləcək


cavab 1:

Nesne sinifi java.langpackage-də mövcuddur. Java-dakı hər bir sinif birbaşa və ya dolayısı ilə Object sinifindən əldə edilir. Əgər bir Sınıf başqa bir sinfi genişləndirmirsə, o zaman Obyektin birbaşa uşaq sinfi və digər sinfi uzadırsa, dolayısı ilə əldə edilir. Bu səbəbdən Object sinif metodları bütün Java sinifləri üçün mövcuddur. Beləliklə, obyekt sinfi hər hansı bir Java Proqramında miras iyerarxiyasının kökü kimi çıxış edir.