2,4,6 və 9 iki ikirəqəmli tam ədədin rəqəmləri olarsa, tam ədədlər arasında ən az müsbət fərq nədir?


cavab 1:

Daha ümumi suala cavab verim ki, cəbr müəllimləri gülümsəsinlər.

Dörd fərqli rəqəminiz olduğunu və ən kiçik müsbət fərqi olan iki rəqəmli rəqəmlər yaratmaq istədiyinizi düşünün. İki rəqəmli rəqəmlərin ən böyüyü olsun

10a + b (onlarla və b ilə).

Digər 10c + d nömrəsinə zəng edək.

10a + b> 10c + d olduğundan,

və bütün rəqəmlər fərqlidir, açıq-aydın a> c.

Müsbət fərq budur

10a + b- (10c + d) = 10a-10c + bd = 10 (ac) + (bd).

10 (ac)> = 10. və. -10

1-də (ac) artım 10-da 10-a (ac),

və hər iki rəqəm arasındakı müsbət fərqdən daha böyükdür, buna görə mümkün qədər kiçik (ac) edək.

Bundan sonra (bd) mümkün qədər -10-a yaxın olmaq istəyirik.

Beləliklə, rəqəmlərin ikisi arasındakı ən kiçik fərqi axtarırıq və ən kiçik fərqi a (bu iki rəqəmin böyüyü) və b (daha kiçik) kimi seçirik. Qaldırma halında, tiNo9aqe qırıcı üçün nömrəni axtarırıq. Bir qalstuk sındırıcısı olaraq, nəzərə alınmayan iki rəqəmin mümkün qədər bir-birindən uzaq olmasını istəyirik. Orta cüt ən kiçik fərq üçün düzgün ardıcıllıqla rəqəmlərlə bağlanarsa, qalstuku həll edəcəkdir. İki çuxur ən kiçik fərq üçün uclarına bağlanarsa, biz sonadək.

Hansı rəqəmlərin onlarla olması lazım olduğunu seçdikdən sonra, daha böyük onluğumuzu (bizim a) ən kiçik rəqəmlə (bizim b) cütləşdiririk. bu şəkildə ac mümkün qədər kiçik olacaq və bd "mümkün qədər mənfi" olacaqdır.

Səhv edirəmsə, əks misal ilə məlumat verin.


cavab 2:

Tam ədədlər arasındakı ən kiçik müsbət fərqi əldə etmək üçün iki ədəd mümkün qədər yaxın olmalıdır.

Əvvəlcə onlarla rəqəmi düşünün. Ən kiçik fərqi əldə etmək üçün iki rəqəmli rəqəm ya 2.4 və ya 4.6 ola bilər

Sonra vahid nömrəsinə baxın. 2.4 vəziyyətində ən kiçik fərqi 17 ilə uyğun olan 46-29 ilə əldə etmək olar

4.6 vəziyyətində ən kiçik fərqi 13 olan 62-49 ilə əldə etmək olar

Beləliklə, iki ədədin hamısı 62 və 49, ən kiçik fərq isə 13 olmalıdır