İki dalğa x = asin (ωt + π / 6) və y = acosωt ilə təmsil olunursa, iki dalğa arasındakı faza fərqi nə qədər böyükdür?


cavab 1:

Əvvəla, bunların dalğa tənlikləri olmadığını unutmayın. Bunlar x istiqaməti boyunca və biri y istiqaməti boyunca olan SHM-lərin bərabərlikləridir. İstinad dairəsi və istinad hissəciyi istifadə edərək faza fərqini tapmaq asan olardı. X oxunu istinad istiqaməti olaraq götürürük. W hər iki SHM üçün eyni olduğundan, faza fərqi hər zaman eyni olur. T = 0 vaxt ayıraq. T = 0 x = asin (pi / 6) = acos (pi / 3) olduğu üçün x-dən mənşəli hərəkət üçün istinad hissəciyi birləşdirən xətt pi / 3 bucağı təşkil edir. ) edir. T = 0, y = a olan y hərəkəti üçün. Bu, istinad hissəsini mənşəyə bağlayan xəttin istinad istiqaməti ilə (pi / 2) bir bucaq meydana gətirməsi deməkdir.

Buna görə faza fərqi = (pi / 2) - (pi / 3) = (pi / 6).