Bir verilənlər bazası dizaynında tərs indekslə normal bir indeks arasındakı fərq nədir?


cavab 1:

B-ağac

  • Onlar əmr olunur və həm bərabərliyi, həm də əmrdən istifadə edən axtarışları (yəni <,>, LIKE prefiksi) istifadə edir. Satışlar gəldikdə onları daxil etmək və yeniləmək nisbətən asandır, buna görə də hər zaman aktualdırlar.

Tərs indeks

Trie

Kardinallıq (SQL ifadələri)

Sütuna yönəlmiş DBMS