Hinduizmdə vegetarian və qeyri-vegetarian diet arasında niyə fərq var? Həm vegeterianlar, həm də vegeterian olmayanlar hindulardır.


cavab 1:

Bir sistem olduğundan, Hindistan geoloji cəhətdən bir çox heyvan üçün doğma və yemək üçün yararlı bir təbiətə uyğun bir heyvandır. Onu qorumaq üçün humen əkinçiliklə məşğul olmalı idi .... Əxlaq və müqəddəs sözlər geoloji quruluş adına əfsanəvi hala gəldi. Bəziləri 'toyuq', digərləri "meşəbəyi" #usa, .. xəritə kimi görünür. Ancaq bir şey yeyə bilmirsənsə, yenə yeyə bilməzsən. Unutma.

Daha çox nümunə, Hind hindu kastalarının çoxu qotrlardan ibarətdir.