Asimilasyonla samitin silinməsi arasında dilçiliyin fərqi nədir?


cavab 1:

Assimilyasiya bir telefonun itirilməsi ilə nəticələnmir. A / p / a / k / assimilyasiya edirsə / kk / deyil, / k / alırsınız. Buna görə / p / silinməyib, yalnız / k / -ə tamamilə uyğunlaşdırılıb.

Bundan əlavə, assimilyasiya tam olmamalıdır. Məsələn, / n / latın dilindəki aşağıdakı samitlərə assimilyasiya olunmuşdur ki, / nunk / 'now' tələffüzü [nʊŋk] və / inpetus / 'hücum' [ˈɪmpɛtʊs]. Hər iki halda da / n / aydın şəkildə silinmir. yalnız articulasiya sahəsinin assimilyasiyasından keçir.

Nitq assimilyasiyası da yaygındır. Rus dilində / tvtornʲɪk / 'Çərşənbə axşamı' əslində [ˈftornʲɪk] tələffüz olunur, / v / ilə aşağıdakı ölçülməmiş / t / uyğunlaşaraq [f] olur.

Asimilasyon digər xüsusiyyətlərlə də mümkündür, o cümlədən artikulyasiya növü (frikativin yaxınlığında frikativin dayanması), yuvarlaqlaşdırma, (sait) arxa, (sait) boyu, burun, ton, dil mövqeyi, glottalization və s.