Üzvi kimyada betain və zwitterion arasındakı fərq nədir?


cavab 1:

Betain bir hermaphrodite özüdür, lakin hamısı hermaphrodite ionları betaines deyil (bütün pudetlər itlərdir, lakin bütün itlər poodle deyil). Betaines, mənfi yüklənmiş karboksil qrupu və hidrogen atomlarının qoşulmadığı dördüncü ammonium və ya fosfonium kationu olan hermafrodit ionlarının xüsusi bir sinifidir.

Bəlkə də ən çox yayılmış hermafrodit ionları amin turşularından hazırlananlardır. Fərq ondadır ki, bütün hidrogen atomları aminlərlə bağlanır və müsbət ammonium ionları meydana gətirmək üçün protonlaşır.

Betaines'i digər zwitterionlardan fərqləndirən şey, betainlərdəki amin qruplarının əlaqəli karbon qrupları səbəbiylə müsbət yüklü olması və digər zwitterionların əksəriyyətinin, hidrogen atomları səbəbiylə müsbət yüklənmiş aminlər olmasıdır.