Korporativ idarəetmə və təşkilati quruluş arasında fərq varmı?


cavab 1:

İncə bir fərq var:

  1. Korporativ idarəetmə şirkətin işçilərini, bir iş aparmaq üçün siyasət və prosedurları nəzərdə tutur. Təşkilati quruluş bir şirkət daxilindəki bütün rolları və iyerarxiyaları müəyyənləşdirir.

Korporativ idarəetmə strategiya kimi yüksək səviyyəli qərarlar ilə çox maraqlanır, təşkilati quruluş isə istənilən səviyyədə araşdırıla bilər.

BryceConover + Qəhvəyi


cavab 2:

Korporativ idarəetmə, şirkətlərin idarə və nəzarət etdiyi bir sistemdir. Əsas maraqlı tərəflərin hüquq və vəzifələrini müəyyən edən qaydalara və qaydalara aiddir: səhmdarlar, direktorlar, tənzimləyicilər, auditorlar və digərləri. Siyahıda olan şirkətlər üçün əsasən vacibdir.

Təşkilat quruluşu şirkət daxilindəki iyerarxiyanı olduğu kimi rol və vəzifələrin təyin edilməsini də müəyyənləşdirir.

Sadəcə olaraq, təşkilati quruluş şirkət daxilində işin necə qurulmasından, korporativ idarəetmə isə rəhbərliyin səhmdar dəyərinin qorunub saxlanması üçün riayət etməli olduğu qaydalardan gedir.