Tanrı ilə tanrıya inam arasında fərq varmı?


cavab 1:

Hər kəsin bir tanrısı var; bu yalnız ibadət etdiyiniz və hörmət etdiyiniz (hətta hobbi və ya zamanla səyahət) dəyərli bir şey deməkdir. Hətta məşhurlar və siyasətçilər də "tanrı" ola bilərlər. Ancaq Allah müstəsna ibadət tələb edir və bütün digər tanrıların layiq olmadığını və ibadətlərinin bütpərəst olduğunu söylədi. Müşriklər bir çox tanrıya, hətta gildəki insanlar tərəfindən düzəldilmiş bütlərə sitayiş etdilər, lakin bu, ibtidai və mədəni insan davam etdi, amma həyatımızda prioritetlər üçün Allahla yarışan "tanrılarımız" var.

Biz nəinki Allaha, həqiqi və həqiqi Allaha və Tanrıya və hətta burada olan Allaha inanmalıyıq. Allah olduğunu iddia etdi və ölülər arasından dirilməsi, Tanrının Allah oğlu olduğunu və bərabər olduğunu iddia etdi. Decalogue'nın ilk əmrində deyilir: "Məndən əvvəl başqa tanrılarınız olmamalıdır."