İki ədəd 3: 9 nisbətindədir.Nömrələr arasındakı fərq 9. Onların cəmi nədir?


cavab 1:

Dostlar ...!.

İki ədəd arasındakı rasional x-dir

İki ədəd 3: 9 nisbətindədir

Müvafiq olaraq, iki ədəd 3x və 9x

Saylar arasındakı fərq 9-dır

9x - 3x = 9

6x = 9

x = 9/6

x = 3/2

x = 1.5

Rasional 1,5, buna görə iki ədəddir

İlk nömrə 3x = 3 × 1.5 = 4.5

İkinci nömrə = 9x = 9 × 1.5 = 13.5

Bu iki ədədin cəmidir

4.5 + 13.5 = 18.0

Cavab: İki ədəd 4.5 və 13.5-dir və onların cəmi 18.0-dir