Etik və hüquqi davranış arasındakı fərq haqqında nə demək olar?


cavab 1:

Qanunlar a) dəyərlərə əsaslanır b) normalara və konvensiyalara) c) lobbi çapına (konsensusa çatmayacağam, çünki güclü lobbi təşkil edənlər onları maraqlandıran qanunları itələdikdə, qanunvericiliyin konsensus nəzəriyyəsi rahat bir uydurmadır) zəif lobbilərin maraqlarına zərər verərsə). Etika yalnız dəyərlərə aiddir. Əlbəttə ki, dəyərlər normaya çevrilə bilər, amma normaların dəyərlərə heç bir aidiyyəti yoxdur, bəzən etik inanclara zidd ola bilər. İndi lobbiçilik əxlaqa əsaslandırıla bilər, amma əsasən deyil. Tamamilə etikadan irəli gələn ideal bir ssenaridə. İdeal bir cəmiyyətdə norma və konvensiyalar etik və rasionaldan qaynaqlanırdı.