Asfalt, asfalt sement, asfalt mastik və bitum arasındakı fərq nədir?


cavab 1:

Bu sual olduqca çətin görünür.

Asfalt: Zavodlarda əldə edilən bitum. Ən çox istifadə olunur. Bitum termini Hindistanda istifadə olunur, lakin bir çox hissəyə asfalt deyilir.

Asfalt sement: təbii qaya, incə materiallarla qarışdırılır və beləliklə asfalt sement.

Mastik: daş toz, qum, aqreqatlar və partladılmış bitum 85/25 nisbətində əhəmiyyətli bir nisbətdə əhəng əlavə etməklə hazırlanmışdır. Mastik sobada təxminən 200 ° C-də mexaniki olaraq hazırlanır.

Bitum: Sadəcə bir neft emalı zavodunda əldə edilən bitum.