Güc yükü və güc mənbəyi arasındakı fərq nədir?


cavab 1:
  1. Yük cərəyanı: - Cari yük, enerji mənbəyindən cihazı və ya enerjini alan qurğuya ötürülən elektrik cərəyanının miqdarıdır. Enerji mənbələri çox istiləşmədən və ya qısaqapanmadan əvvəl yalnız müəyyən miqdarda enerji verə bilər. Bu o deməkdir ki, bir güc mənbəyinin cari yük imkanları və istifadə olunan elementin yük tələbləri bir elementi güc mənbəyinə bağlamadan əvvəl nəzərə alınmalıdır. Enerji mənbəyinə qoşulan hər hansı bir maddə, enerji mənbəyi tərəfindən verilən yük maddənin idarə edə biləcəyi yükdən çox olduqda zədələnə bilər. Bu cəhət nəzərə alınmazsa və bir element elementin idarə edə biləcəyindən daha böyük bir cari yük təmin edən bir güc mənbəyinə bağlıdırsa, maddə çox ısınmış və zədələnə bilər. Əksər hallarda bir enerji mənbəyi cari yüklə birbaşa ölçülmür. Bunun əvəzinə, cari mənbələr ümumiyyətlə gərginlik kimi ölçülür və bir çox hallarda hətta gərginlik mənbələri adlandırıla bilər. Bu tip gərginlik mənbələri onlara bağlı hər hansı bir cisimə sabit bir cərəyan göndərir. 2. güc mənbəyi; - Bir cərəyan mənbəyi, gerilimdən müstəqil bir cərəyanı təmin edən və ya udan bir elektron dövrədir. Bir cərəyan mənbəyi bir gərginlik mənbəyinin ikilidir. Daim sabit cərəyan termini bəzən mənfi bir gərginlik təchizatı ilə təchiz olunan mənbələr üçün istifadə olunur.