Həzm sistemimiz əksər polimerlərlə nə edir? Həzm sistemimizlə düz qurdun həzm sistemi arasında böyük fərq nədir? Sfinkter nə edir?


cavab 1:

1 dəfə 3:

a) Polimerlər diffuziya və ya hüceyrə membranları vasitəsilə nəql edilməsi üçün istisnasız olaraq monomerlərə bölünürlər.

b) İnsanlar və düz qurdlar arasındakı mürəkkəbliyin aşkar fərqləri istisna olmaqla, əsaslar eynidır. Yemək parçalanır ki, hüceyrələr qida maddələrini çıxara bilsinlər

c) Sfinkterlər bir hissədən digərinə girişə nəzarət edir. Bütün həzm sistemində bir neçə sfinkter var. Mədənin hər iki tərəfində və anorektal bölgədə daha böyükdür.