Kondansatörlərin və keçiricilərin fərqi nədir?


cavab 1:

Kondansatörler: Elektrik enerjisini elektrostatik yük şəklində saxlayan bir elektrik cihazıdır. Bir dielektrik (izolyator) ilə ayrılan hər iki metal plitə bir kondansatör meydana gətirir

Dirijor: Elektrik keçiricisi elektrik yükünün olduğu bir maddədir. Bir qayda olaraq, elektronlar bir gərginlik tətbiq edildikdə asanlıqla atomdan atoma keçirlər


cavab 2:
  • Konduktorlar, az və ya heç bir müqavimət ilə yük axa biləcəyi cari materialların daşıyıcısıdır. Cərəyan hamısı onun üzərindən axır. Dirijor özü bir dövrə elementi deyil. Keçiricilərin ölçüləri ilə əlaqəli olan bir müqavimət bir dövrədə müqavimət təmin edir. Dövrə dizaynındakı bütün tellər və cərəyanlar müqavimət göstərmədən ideal bir dirijor təyin edirlər. Kondansatör, enerjini saxlaya biləcək bir dövrədəki passiv bir elementdir. Kondansatörlər, eyni zamanda güc faktorunun düzəldilməsi, motor işləməsi və elektron dövrələrdə müxtəlif funksiyalar üçün AC dövrələrində rol oynayır. AC dövrələrində, gərginliyə səbəb olan cərəyanlar təklif edirlər.