Kupon ilə faiz nisbəti arasında fərq nədir?


cavab 1:

Kupon investisiya qoyulan istiqrazın nominal dəyərinə əsasən hesablanır. Faiz dərəcəsi borcalana borc vermək riski nəzərə alınmaqla hesablanır.

Əgər investor nominal dəyəri 1000 dollar və 10 faizlik kupon dərəcəsi ilə 10 illik istiqraz alırsa, istiqrazın alıcısı istiqraz üçün kupon ödəməsi olaraq ildə 100 dollar alır. Bir bank bir müştəridən 1000 dollar borc alsa və faiz dərəcəsi 12 faiz olsaydı, borcalan ildə 120 dollar ödəməli olacaqdı.