Birgə müəssisə ilə şirkət arasındakı fərq nədir?


cavab 1:

Birgə müəssisə, iki tərəfin bir qayda olaraq bir layihə, iş və ya şirkət birlikdə icra etdikləri bir razılaşmadır. Şirkət müştərək müəssisəni həyata keçirmək üçün bölmə və ya təşkilat yaradacaqdır. Ortaqlıq, şirkətlər və s. Kimi təşkilatlar çoxdur.

Birgə müəssisə məqsəd və ya missiya olsa da, şirkət missiyanı həyata keçirmək üçün hüquqi strukturlardan biridir