Gücləndirici olaraq NPN və PNP tranzistorları arasındakı fərq nədir?


cavab 1:

NPN tranzistorları cərəyan yuvaları (müsbət cərəyan kollektora axır), PNP tranzistorları isə cari mənbələr (kollektordan müsbət cərəyan axını) kimi çıxış edirlər. Tamamlayıcı cütlər beləliklə təkan çəkmə gücləndiricisinin konfiqurasiyasında istifadə edilə bilər.

Elektron hərəkətliliyi çuxur hərəkətliliyindən daha böyük ola bilər, buna görə PNP tranzistorları çox yüksək tezliklərdə əlverişsiz vəziyyətdədir, digər şeylər eynidır.

Deyilənlər, ümumiyyətlə ekvivalentdir.


cavab 2:

Bir AC gücləndiricisi olaraq, heç biri.

Bir-birini tamamlayan qərəzli şəbəkələr tələb edərdilər, amma analiz və davranış oxşar olardı.

Bir DC gücləndiricisi olaraq tətbiq topologiyası, ehtimal ki, bir və ya digərinin istifadəsini nəzərdə tutur, lakin prinsiplər eyni olardı.

Bir çox çıxış mərhələsi hər birini istifadə edir.