Fiziki ölçü ilə əsas ölçü arasındakı fərq nədir?


cavab 1:

Fiziki kəmiyyətlər ölçülə bilən hər şeydir. Yəni, əlaqəli birliyi (ölçüsüz ölçüsü) olmasa da, ölçüsü ola biləcək hər şey.

Məsələn, bir radian ölçülməz bir kəmiyyətdir. Ölçüsündə dəyişmir. Bir radian ölçüsü hər zaman 57.3 dərəcədir. Bucaq dərəcəsi də ölçüsüzdür.

Adətən fiziki vahidlər vahidlərə verilir. Bu vahidlərin hamısı ya əsas vahidlərin özləri, ya da baza vahidlərindən əldə edilmişdir.

Əsas parametrlər adlandırılan fundamental parametrlərin meydana gəldiyi yer budur. Baza vahidləri və ya ölçüləri əldə edilmir. Onların bölmələri nə üçün ixtiyari olaraq təyin olundu və bu baza bölmələri bütün digər bölmələri əldə etmək üçün istifadə olunur.

Yeddi əsas vahid var.

  1. Kütlə (kq) Uzunluq (metr) Vaxt (ikinci) Temperatur (Kelvin) Şarj (amper) Parlaqlıq (kumela) Maddənin miqdarı (mol)

cavab 2:

Bütün fundamental kəmiyyətlər fiziki kəmiyyətlərdir, lakin bütün fiziki kəmiyyətlər əsas kəmiyyətlər deyildir.

Fiziki miqdar, ölçülə bilən bir əmlaka təyin edilmiş bir varlıqdır.

Yəni üçölçülü məkanda yer almaq üçün bir cismin mülkiyyəti həcm adlanan fiziki miqdarla ölçülür.

Fiziki miqdar çoxdur, bu da fizikin düşüncə tərzi üçün yaxşı deyil. Beləliklə, digər bütün fiziki miqdarları ifadə etmək üçün istifadə edə biləcəkləri az sayda fiziki miqdarları tapmaq məcburiyyətində qaldılar. Bu onun üçün asan məsələ deyildi.

Sonda SI və 6 (altı) əsas ölçüləri ilə çıxdılar. SI'nin doğulmasından on il keçdikdən sonra fizik 7-ci təməl miqdarına (maddə miqdarı) ehtiyac olduğunu tanıdı. Bu asan deyildi, sənə dedim.

Ümid edirəm bu kömək etdi!