Ümumi nizamnamə kapitalı ilə nizamnamə kapitalı arasındakı fərq nədir?


cavab 1:

Ümumi nizamnamə kapitalı adi səhmlərin buraxılması ilə çəkilən kapitalın və imtiyazlı səhmlərin buraxılması ilə qaldırılan üstünlük kapitalının məbləğidir. Mühasibat uçotu məqsədləri üçün nizamnamə kapitalını hesablamaq üçün, cari bazar qiymətindən deyil, səhmlərin nominal dəyərindən istifadə etməlisiniz.

Ümid edirəm bu kömək edir !!

Yaxşı iradə


cavab 2:

Əziz yazıçı,

Nizamnamə kapitalı şirkətin səhmləri nominalda sataraq topladığı puldur.

Ümumi nizamnamə kapitalına həm nizamnamə kapitalı, həm də üstünlük verilən səhmdar kapital daxildir.

İmtiyazlı səhm kapitalı, şirkətin imtiyazlı səhmləri sataraq topladığı puldur.

Yəni, bir şirkət səhmlərini satmaqla 10 lakh və üstünlüklü səhmlərini satmaqla 5 lakh artırdı.

Sonra kapital = 10 lakh

Ümumi kapital = kapital kapitalı + üstünlük verilən kapital

= 10 lakh + RS. 5 lakh = 15 lakh

Səhm kapitalı haqqında daha çox məlumat əldə etmək üçün Paytaxt kapitalına baş çəkin