Difraksiya nədir? Difraksiya və müdaxilə arasındakı əsas fərq nədir?


cavab 1:

Difraksiya bir cismin həndəsi kölgəsindəki dalğanın "yayılması" dır. Cismin və ya boşluğun ölçüsü dalğanın dalğa uzunluğuna bərabər və ya az olduqda daha aydın olur. Müdaxilə iki əlaqəli (eyni dalğa uzunluğu) superpozisiyadır və dalğalar arasındakı faza fərqindən asılıdır. Dalğalar fazada olduqda, konstruktiv örtüşmə baş verir. Dalğalar fazadan çıxdıqda, dağıdıcı bir üst-üstə düşmə baş verir.