İki ölçülü və üçölçülü arasındakı fərq nədir?


cavab 1:

Sual aydın deyil. İki ölçülü məkan və üçölçülü məkan arasındakı fərqi göstərmək üçün Evklid həndəsəsindən istifadə edəcəyəm. Ümumiyyətlə, iki ölçüdə məkanda nöqtələrin mövqeyini təyin edən iki müstəqil dəyişən var. 3 ölçülü məkanda məkanda nöqtələrin mövqeyini təyin edən 3 müstəqil dəyişən var. Beləliklə, iki ölçülü bir boşluq üçün üçbucaq, düzbucaqlı, dairə, ... düşünün.

Üç ölçülü məkan üçün tetraedron, kub, kürə (sahə) düşünün.


cavab 2:

Fərq real və xəyali arasındakı fərqdir. İki ölçü xəyali. Üç ölçü, üç koordinatla təsvir edilə bilən boşluq gerçəkdir. Həqiqi kainatda ümumiyyətlə iki ölçülü heç nə yoxdur. Həqiqi kainatda 4 ölçülü heç nə yoxdur. Həqiqi kainatda üç koordinat var. Üç koordinatın həqiqi kainatda faydalı olmasına səbəb eyni üç koordinatın həqiqi kainatın hər hansı bir yerində, hər hansı bir yerə sürüklənməsidir. Sən invariantsan!


cavab 3:

Fərq real və xəyali arasındakı fərqdir. İki ölçü xəyali. Üç ölçü, üç koordinatla təsvir edilə bilən boşluq gerçəkdir. Həqiqi kainatda ümumiyyətlə iki ölçülü heç nə yoxdur. Həqiqi kainatda 4 ölçülü heç nə yoxdur. Həqiqi kainatda üç koordinat var. Üç koordinatın həqiqi kainatda faydalı olmasına səbəb eyni üç koordinatın həqiqi kainatın hər hansı bir yerində, hər hansı bir yerə sürüklənməsidir. Sən invariantsan!


cavab 4:

Fərq real və xəyali arasındakı fərqdir. İki ölçü xəyali. Üç ölçü, üç koordinatla təsvir edilə bilən boşluq gerçəkdir. Həqiqi kainatda ümumiyyətlə iki ölçülü heç nə yoxdur. Həqiqi kainatda 4 ölçülü heç nə yoxdur. Həqiqi kainatda üç koordinat var. Üç koordinatın həqiqi kainatda faydalı olmasına səbəb eyni üç koordinatın həqiqi kainatın hər hansı bir yerində, hər hansı bir yerə sürüklənməsidir. Sən invariantsan!