Mənfəət ilə səmərəlilik arasındakı fərq nədir?


cavab 1:

Gəlir ümumiyyətlə çıxış və giriş arasındakı sistemdə müəyyən bir bölmənin (gərginlik, cərəyan, sürət, güc, fırlanma anı) ölçülməsi üçün istifadə olunur, səmərəlilik isə həmin çıxış üçün tələb olunan ümumi giriş ilə əlaqəli faydalı gücə aiddir. yaradılan olacaq.

Bir elektrik sistemindən bir nümunə çəkin

Qazanc (güc) = çıxış gücü / giriş gücü

Səmərəlilik (güc) = çıxış gücü (tələb olunan və ya lazımlı və ya faydalı) / giriş gücü