Anlamaqla gerçəkləşdirməyin fərqi nədir?


cavab 1:

Anlamaq, oxuduğunuz natiqin və ya kitabın nəzərdə tutulmuş mənasını dərk etmək deməkdir.

Həyata keçirmək faktdan tam xəbərdar olmaq deməkdir. Sadə sözlərlə aydın başa düşmək deməkdir. Bu fiziki emosional çevrilmədən gedir.

Məsələn:

Mühəndislik təhsil alarkən məktəbdə əsas elmləri başa düşməyin nə qədər vacib olduğunu görəcəksən.